" คลื่นซัดมากระทบโขดหิน

เสียงที่เราได้ยิน เสนาะนักหนา

กระเซ็นฟองลอยละลิ่วปลิวมา

สาดหาริมทราย "


ไ ม่ มี ท ะ เ ล ไ ห น ส ว ย ง า ม เ ท่ า ท ะ เ ล ไ ท ย

จ ริ ง มั๊ ย ค ะ ^ ^

ชุ ด นี้ เ ป็ น ชุ ด ที่ 3 ... ข อ ง บ้ า น ๓ ๕ แ ล้ ว ค่ ะ

ช่ ว ง นี้ ค ง ล ง กั น ถื่ หน่ อ ย ... แ ต่ อี ก สั ก พั ก

ค ง ห่ า ง หา ย กั น ไ ป ... ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ไห น น ะ

แ ค่ พั ก ง า น ไ ป " ส อ บ " ๕ ๕ ๕

ชุ ด นี้ ร า ค า เ ดิ ม ค่ ะ .... 2 0 .... บ า ท ข า ด ตั ว
การสั่งซื้อนั้น ^ ^

ขอทำตามขั้นตอนด้วยนะคะ ... เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

และสะดวกเจ้าของร้าน ... หากไม่ทำตามขั้นตอน แล้วเกิดปัญหา

เจ้าของร้านไม่สามารถ จะทำการใด ๆ ได้จริง ๆ ค่ะ

ยุ่งยากหน่อย ............... แต่ทำเถอะนะ ^ ^
 แต่ปกติ เจ้าของร้าน จะส่งราคาโปสการ์ด รวมกับ ค่าส่ง

ให้ในเมล์ หลังยืนยัน ... อยู่แล้วค่ะ ^ ^
*** ข อ บ คุ ณ ทุ ก คำ แ น ะ นำ ที่ ทำ ใ ห้ เ ร า ก้ าว ต่ อ ไ ป จ้ า

 

    001

 

   002

 

   003
   004
   005
  
      006
     
    007
   
      008
     009
     
      010
      
        011
 
012
อย่างว่านะคะ ... หากจะสั่งซื้อ ... กรุณาทำตามวิธีสั่งซื้อด้วยเน้อ
เนื่องจาก ... คนขายงง หากคุณลูกค้าไม่ทำตามวิธี Y_Y
ps *  .. ขึ้นเหนือ ... แล้วก็ลงใต้เลย ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

edit @ 20 Jul 2009 08:09:12 by postcardshop

edit @ 20 Jul 2009 12:19:18 by postcardshop

Comment

Comment:

Tweet

สวยดีค่ะ big smile

#6 By Garfield&TheChamp on 2009-10-09 21:58

สวยคับ ชอบๆ
ดูแล้วเพลินดีHot!

#5 By Frankie8 on 2009-07-23 16:21

หวัดดีจ้า มีโอกาส หน้าจาแวะมาแลกโปสกาณืดกันบ้างนะค่ะ บ้าน MydearJa ยินดีนะค่ะ ถ้าสนใจก้อส่ง sms มาได้เลยจ้าconfused smile Hot! Hot!

#4 By KanunJa on 2009-07-23 11:48

เฮง-เฮง ครับ confused smile

#3 By aek on 2009-07-20 22:11

Hot! Hot! ให้ความสวยงามเลยจ้า

#2 By KanunJa on 2009-07-20 11:33

แอ๋!!
ปรับไซส์ ส่วนที่ กว้างที่สุดของภาพน่ะค่ะ (แนวนอนง่ะ)
500 Px นะ (ย่อเอาตอนอัพบลอคexteenเลยก็ได้กดที่มุมรูปแล้วเลื่อนเม้าส์ลง)