/* ราคาพัสดุ */

posted on 09 Jul 2009 17:03 by sam10har

จำนวนโปสการ์ด

ส่งธรรมดา

( ภายในประเทศ )

ส่งลงทะเบียน

( ภายในประเทศ )

ส่ง EMS

( ภายในประเทศ )

1 – 10 ใบ

10

15

35

11 – 20  ใบ

20

25

45

21 – 50 ใบ

20

30

50

51 – 100 ใบ

35

50

70

 ** อัตรา รวมไปษณียากร และ กล่องพัสดุ เรียบร้อยแล้ว  ( ราคาอาจลด – เพิ่ม ตามน้ำหนัก โปรดดูใน E – Mail สรุปค่าใช้จ่าย  

Comment

Comment:

Tweet